Een nieuwe jas voor de Zandweerdplas

NaamloosIn 2014 werd gewerkt aan de uitbreiding van de Zandweerdplas, om zo tot een nevengeul te komen, die bij hoogwater tot een betere afvoer leidt. De Jachthaven werd daarvoor verplaatst en dat heeft wel wat voeten in de aarde.

Le Chapeau maakt een serie video’s over Ruimte voor de Rivier en ditmaal kwam ook Daventre Portu aan bod.